O Halozah

Vinorodna deželaHALOZE

Ime področja naj bi po eni teoriji izhajalo iz latinske besede Colles, ki pomeni »vinske gorice«, po drugi teoriji pa naj bi izhajalo iz staroslovanske besede halonga, ki pomeni »gričevnat svet«

Na področju Haloz so bili že od nekdaj pomembni vinogradi. Haloze po nekaterih virih sodijo med 5 % svetovnih vinogradniških predelov, ki imajo najugodnejše pogoje za gojenje vinske trte. Haloze so tako danes poznane po vrhunskem in kakovostnem vinu.

Zaradi odprtosti proti vzhodu imajo Haloze subpanonsko celinsko podnebje, za katero so značilna topla poletja, suhe in sončne zgodnje jeseni ter hladne zime.

Za Haloze so značilna zelo razgibana in kratka slemena, ki potekajo v različne smeri. Približno tri četrtine Haloz prekriva lapor, saj so bile od sredine oligocena do pliocena skoraj v celoti preplavljene s plitvim Panonskim morjem, v katerem so se odlagale morske usedline. Na laporju, se je razvila prst, ki je skupaj z ugodnim podnebjem primerna za rast vinske trte.