Vinogradi

Prezentacija naših vinogradovŠtiri različne lege, devet različnih sort, en cilj, pridelati najboljše grozdje

Le iz najboljšega grozdja lahko potem do negujemo vina, ki bodo predstavljala Haloze
Zemlja

Lapor in peščenjak.

Klima

Vinogradi so obdani z gozdovi, hladne noči v času trgatve in tok hladnega zraka oz gozdov pripomore k ohranitvi naravnih kislin in aromatike.

Sorte

CHA, SAU, RM, MF, SP, ŠIP, LR, MP

Zemlja

Lapor in peščenjak

Klima

Vinogradi so obdani z gozdovi, hladne noči v času trgatve in tok hladnega zraka oz gozdov pripomore k ohranitvi naravnih kislin in aromatike.

Sorte

CHA, SAU, RM, MF, SP, ŠIP, LR, MP

2100 hrs
podatek o sončnih urah
1100 mm
Podatek o padavinah
14 °C
Povprečna letna temperatura okoliša

Tla

V vseh naših vinogradih so tla lapor in peščenjak, kar daje našim vinom mineralnost v pookusu. Trte morajo pognati korenine zelo globoko da najdejo dovolj vlage za preživetje.

Ekosistem

V vseh vinogradih sledimo smernicam trajnostne obdelave, zato vinograde gnojimo z ekološkimi gnojili, ob medvrstni obdelavi zasejemo medovite rastline, pod trsi pa obdelujemo z različnimi mehanskimi stroji za obdelavo zemlje in košnjo trave.